Вівторок, лютого 20, 2024

IV Літня школа “Молекулярна мікробіологія і біотехнологія” в
Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

  Традиція Літніх шкіл стає все дедалі поширенішою у науковій спільноті. Проведення таких заходів сприяє передачі сучасних знань та вмінь між науковцями різних профілів та розкриває перед молодими вченими широкі горизонти застосування новітніх методів дослідження.
  З 4 по 16 травня 2009 року на базі кафедри мікробіології і вірусології відбулася IV Літня школа “Молекулярна мікробіологія і біотехнологія”, організована Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова та  Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАНУ.
  У складі слухачів школи були наукові співробітники та викладачі науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Одеси.
Згідно з програмою Літньої школи, слухачі мали змогу протягом двох тижнів прослухати лекції та виконати лабораторні роботи, присвячені актуальним питанням молекулярної біології, мікробіології, вірусології.
  Лекції завідувача відділу молекулярної біології бактеріофагів доктора біологічних наук, професора Товкача Ф.І. висвітлювали такі питання, як сучасні схеми класифікації прокаріотних і еукаріотних мікроорганізмів та вірусів, бактеріальна геноміка, автономні генетичні елементи бактерій, ієрархія і мобільність автономних генетичних елементів, помірні і вірулентні бактеріофаги, фаготерапія, геноміка профагів і островів патогенності, фагова лізогенна конверсія, фагові токсини, концепція «моронів», острови патогенності і система секреції III типу, Напротязі двох тижнів слухачі лекцій знайомились з перспективами використання бактеріоцинів, геномікою плазмід, плазмідними детермінантами патогенності, формуванням множинної антибіотикостійкості у бактерій, геномним інженірінгом, екологією  бактеріальних вірусів, новими методами в екології бактеріофагів. Частина лекцій була присвячена методам кластерного аналізу та його застосуванню в нумеричній таксономії і філогенії.
  На лабораторних заняттях слухачі школи опановували методи титрування фагів, одержання та концентрування фагових часток, виділення ДНК, рестрикційного аналізу, ідентифікації бактеріальних вірусів за рестрикційними патернами їх геномів, вивчення плазмідного профілю бактерій, транскон`югації та трансформації, вивчення плазмідних профілів транскон`югантів та трансформантів, метод полімеразної ланцюгової реакції, застосування кластерного аналізу у філогенії та інші методи. У ході проведення школи слухачі були забезпечені методичними вказівками, надрукованими Редакційно-видавничим центром ОНУ.
  На урочистому закритті усі слухачі отримали посвідчення про те, що вони прослухали курс IV Літньої школи.
Чекаємо молодих науковців, які бажають прослухати черговий курс школи,  наступного року !

 

ODESA I.I. MECHNIKOV NATIONAL UNIVERSITY

Location:  Faculty of Biology, Shampansky Lane, 2, Odesa, 65058

    Email:  bio.summerschool@onu.edu.ua