Неділя, квітня 14, 2024

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ VIІІ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ
«МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ»
27 травня  - 14 червня 2013 року

Біофак, каф. мікробіології, вірусології та біотехнології, ауд. З2-36

27 травня  

10.00. – 12.00  Реєстрація. Поселення.
12.00 – 13.00  Офіційне відкриття VIII Літньої школи.
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 18.00  Екскурсія музеями університету та містом

 28 травня

9.00 – 10.45  Лекція  «Молекулярна генетика і молекулярна мікробіологія. Сучасні наукові концепції в молекулярній мікробіології. Біологічний метроном. Теорія нейтральної еволюції. Адаптивні мутації. Прокаріотно-еукаріотна дихотомія. Сучасні схеми класифікації прокаріотних і еукаріотних мікроорганізмів і вірусів. Домени життя». (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).
11.00 – 13.00  Лабораторне заняття. Методи електрофорезу. Гель-електорофорез (к.б.н., Остапчук Андрій Миколайович зав. лабораторії ІМВ НАНУ,)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 18.00  Лабораторне заняття. Гель-електорофорез (к.б.н., Остапчук Андрій Миколайович зав. лабораторії ІМВ НАНУ)

 29 травня

9.00 – 10.45  Лекція «Первинна послідовність геномів. Методи встановлення первинної послідовності – сіквенс. Бактеріальна геноміка. Топологія цілісних бактеріальних геномів. Ортологи і паралоги. Кластери ортологічних генів. Концепція «найменшого генома» (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ)
11.00 – 13.00  Лекція «Надвидові генетичні системи». (д.б.н., проф.., академік РАСГН та НААНУ Тихонович Ігор Анатолійович, директор ВНДІ с.-г. мікробіології, С.-Петербург).
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 18.00  Трансформація бактеріальних клітин (к.б.н., Сергєєва Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

 30 травня

8.00 – 13.00  Лабораторне заняття. Рідинна хроматографія (BIO-RAD)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 18.00  Лабораторне заняття. Рідинна хроматографія (BIO-RAD)

 31 травня

8.00 – 11.15  Лабораторне заняття. Рідинна хроматографія (BIO-RAD)
11.30-13.00  Лекція «Молекулярно-генетичні аспекти і сучасні методи біології розвитку рослин» (д.б.н., проф. Лутова Людмила Олексіївна, кафедра генетики, С.-Петербургский державний університет).
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Електрофорез продуктів ПЛР. (к.б.н., доц.., Ліманська Наталія Вікторівна доц.. каф. мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ)

 1 червня

8.00 – 9.15  Лекція  «Автономні генетичні елементи бактерій. Інсерційні послідовності, транспозони, системи рестрикції-модифікації, плазміди, бактеріофаги, острівки і острови патогенності. Ієрархія і мобільність автономних генетичних елементів, Роль  автономних генетичних елементів у формуванні патогенності у бактерій». (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).
9.30 – 10.45  Лекція «Бактеріальні віруси. Сучасна класифікація бактеріофагів. Фаги з хвостовими відростками – порядок Caudovirales. Помірні і вірулентні бактеріофаги. Стратегія розвитку каудовірусів. Віруси бактерій і археобактерій. Фаги ентеробактерій і молочнокислих бактерій.». (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).
11.00 – 13.00  Лабораторне заняття. Виділення плазмід. (к.б.н., Сергєєва Жанна Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 18.00  Лабораторне заняття. Електрофорез. Електрофорез плазмід. (к.б.н., Сергєєва Жанна Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

 2 червня
Вихідний день

 3 червня

8.00 – 9.15  Лекція «Геноміка профагів і островів патогенності. Фагова лізогенна конверсія. Фагові токсини. Концепція «моронів». Острови патогенності і системи секреції ІІІ типу».  (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ). 
9.30 – 10.45  Лекція  «Геноміка плазмід. Плазмідні детермінанти патогенності. Вектори на основі плазмід. Молекулярна генетика плазміди  pTi – С58 Agrobacterium tumеfaciens. Трансгенні рослини». (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ). 
11.00 – 13.00  Титрування фагів. (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ).
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Титрування фагів. (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

 4 червня

8.00 – 9.15  Лекція  «Дефектні бактеріофаги і бактеріоцини. Роль у міжбактеріальному антагонізмі. Перспективи використання бактеріоцинів – типування бактерій, біоконтроль бактеріальних популяцій і терапія раку». (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).
9.30 – 11.00  Лекція   «Еволюція і специфічність геному» (акад. НААНУ Сиволап Юрій Михайлович, Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААНУ)
11.15 – 13.00  Препаративне одержання фагових часток. (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Метод елітного лізису чутливої культури. (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

5 червня

8.00 – 10.45  Лекція  «Еволюція бактерій в системі мікробно-рослинного симбіозу». (д.б.н. Проворов Микола Олександрович, заст. директора ВНДІ с.-г. мікробіології).
11.00 – 13.00  Концентрування фагових часток методом ПЕГ-преципітації (процедура Ямамото). (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)
13.00 – 14.00  Обід
14.00–17.00  Концентрування фагових часток методом ПЕГ-преципітації (процедура Ямамото). (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

 6 червня

8.00 – 9.30  Лекція «Генна інженерія рослин» (акад. НААНУ Сиволап Юрій Михайлович, Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААНУ)
9.45 – 11.15  Лекція  «Екологічна генетика бульбочкових бактерій». (к.б.н. Оніщук Ольга Петрівна, с.н.с. лабораторії селекції і генетики мікроорганізмів ВНДІ с.-г. мікробіології).
11.30 – 13.00  Виділення фагової ДНК. (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, ОНУ)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Виділення фагової ДНК. (к.б.н., Сергєєва Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

 7 червня

8.00 – 9.30  Лекція  «Метагеноміка мікробних угруповань  ґрунту» (к.б.н. Андронов Євген Євгенович, зав. лабораторії мікробіологічного моніторингу та біоремедіації ґрунтів ВНДІ с.-г. мікробіології).
9.45 – 11.15  Лекція  «Взаємовигідні симбіози бобових з мікроорганізмами: генетика, еволюція, практичне використання» (д.б.н. Борісов Олексій Юрійович, зав. лабораторії генетики рослино-мікробних взаємодій ВНДІ с.-г. мікробіології).
11.30 – 13.00  Виділення фагової ДНК. (к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, ОНУ)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Рестрикційний аналіз. (ОНУ, к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Крилова Катерина Дмитрівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

 8 червня

8.00 – 9.15  Лекція «Бактеріальні транспозони. ІS-елементи, інтегрони і генетичні касети. Формування множинної антибіотикорезистентності у бактерій. Концепція внутригеномних перебудов – геномний інженерінг». (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).  
9.30 – 11.00  Лекція «Молекулярні маркери в генетико-селекційних дослідженнях» (акад. НААНУ Сиволап Юрій Михайлович, Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААНУ)
11.15 – 13.00  Електрофорез фагової ДНК. (ОНУ, к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна, к.б.н., с.н.с. Біотехнологічного ННЦ, Крилова Катерина Дмитрівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ, к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Електрофорез фагової ДНК. (ОНУ, к.б.н., Сергєєва .Жанна Юріївна, к.б.н., с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ, Крилова Катерина Дмитрівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ, ОНУ к.б.н., Іваниця Тетяна Володимирівна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ)

 9 червня
Вихідний день

 10 червня

8.00 – 9.30  Лекція  «Анти-змістовна регуляторна РНК бактерій» (к.б.н. Гоголєв Юрій Вікторович зав. лабораторії Казанського інституту біохімії та біофізики РАН).
9.45 – 11.00  Лекція  Поняття про кластерний аналіз. Вимірювання спорідненості об’єктів. Проблема адекватності показників спорідненості і характеристики спорідненості організмів (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).  
11.15 – 13.00  Застосування кластерного аналізу при побудові родинних зв'язків. Побудова філограм за допомогою комп'ютерних програм. (пакет MatLab) (к.б.н., Васильєва Наталія Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ).
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Множинне вирівнювання як попередній етап при аналізі родинних зв'язків (к.б.н., Васильєва Наталія Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ).

 11 червня

8.00 – 9.30  Лекція  «Сучасна інфрачервона спектроскопія в мікробній екології: методологія і використання» (д.х.н., проф..  Камнєв Олександр Анатолійович пров.н.с. ІБФРМ РАН м. Саратов).
9.45 – 11.00  Лекція «Методи кластерного аналізу. Алгоритми прямої класифікації. Визначення кластерів. Алгоритми розрахунку кластерного аналізу, які використовуються в біології. Критерії якості класифікації» (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).
11.15 – 13.00  Знайомство з основними пакетами програм, які застосовуються у філогенії (програми on-line) (к.б.н., Васильєва Наталія Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ).
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Знайомство з основними пакетами програм, які застосовуються у філогенії (програми on-line) (к.б.н., Васильєва Наталія Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ).

 12 червня

8.00 – 9.30  Лекція   «Медіація гормонального статусу рослин мікроорганізмами в стресових умовах» (д.б.н. Белімов Андрій Олексійович, зав. лабораторії ризосферної мікрофлори ВНДІ с.-г. мікробіології).  
9.45 – 11.00  Лекція «Поняття нумеричної таксономії. Ієрархічні алгоритми. Використання кластерного аналізу в нумеричній таксономії і філогенії» (д.б.н., Товкач Федір Іванович, заступник директора, зав. відділом молекулярної біології бактеріофагів ІМВ НАНУ).
11.15 – 13.00  Програма аналізу первинної послідовності і побудова на її основі філограм. (к.б.н., Васильєва Наталія Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ).
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Програма аналізу первинної послідовності і побудова на її основі філограм  (к.б.н., Васильєва Наталія Юріївна, с.н.с. Біотехнологічного ННЦ ОНУ).

 13 червня

8.00 – 9.30  Лекція  «Ендофітні бактерії вищих рослин: роль у розвитку хазяїна і перспективи використання» (к.б.н. Чеботарь Володимир Кузьмич, зав. лабораторії технології мікробних препаратів ВНДІ с.-г. мікробіології).
9.45 – 13.00  Лабораторне заняття. Ідентифікація мікроорганізмів за спектром жирних кислот з використанням методу газової хроматографії і системи MIDI Sherlock. (к.б.н., Остапчук Андрій Миколайович, зав. лабораторії ІМВ НАНУ, Надія Коротаєва, ОНУ)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 18.00  Лабораторне заняття. Ідентифікація мікроорганізмів за спектром жирних кислот з використанням методу газової хроматографії і системи MIDI Sherlock. (к.б.н., Остапчук Андрій Миколайович, зав. лабораторії ІМВ НАНУ, Надія Коротаєва, ОНУ)

 14 червня

8.00 – 13.00  Лабораторне заняття. Ідентифікація мікроорганізмів за спектром жирних кислот з використанням методу газової хроматографії і системи MIDI Sherlock. (к.б.н., зав. лабораторії Остапчук Андрій Миколайович, ІМВ НАНУ, Надія Коротаєва, ОНУ)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 16.00  Підсумкове лабораторне заняття
16.00 – 17.00  Офіційне закриття школи

 

Літня школа з молекулярної мікробіології та біотехнології в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

   Біотехнологічний науково-навчальний центр (БННЦ) створено у складі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 4 березня  2009 року  згідно з наказом Міністра освіти і науки України № 207 для виконання завдань Державної цільової науково-технічної і соціальної програми „Наука в університетах”. Основним завданням БННЦ є проведення наукових досліджень та розробок і забезпечення поглибленої наукової та науково–технічної підготовки фахівців відповідно до пріоритетного напряму розвитку науки і техніки України – Біотехнологія. Головні напрямки діяльності БННЦ: екологічна біотехнологія; біотехнологія захисту рослин і грибів; біотехнологія препаратів медичного призначення; біоінженерія і біосенсори; молекулярна біотехнологія; біоінформатика і математична біологія; проблеми біопезпеки.
   Вперше в Україні буде створено фундамент експериментального біотехнологічного виробництва з метою доведення інноваційних біотехнологічних розробок ОНУ та інших університетів до стадії промислового виробництва, їх масштабування, розробки технологічної документації та трансферу цих технологій у виробництво. Через відсутність експериментального виробництва переважна більшість інноваційних біотехнологічних розробок в Україні залишається на рівні лабораторних результатів та зразків.
   Створення експериментального біотехнологічного виробництва дасть можливість організувати впровадження інноваційних біотехнологічних розробок та виробництво вітчизняних мікробних та антимікробних препаратів для медицини, ветеринарії та рослинництва на базі мікроорганізмів. До складу БННЦ входить Центр обладнання і приладів спільного користування, який поповнено за останні роки сучасним обладнанням на суму біля одного мільйона гривен та планується продовжити його поповнення та оновлення у 2011 – 2012 роках. Обладнання і можливості БННЦ пропонується використовувати для спільних біотехнологічних досліджень і розробок у співпраці з іншими ВНЗ (КПІ, Львівський НУ, Дніпропетровський НУ, Ужгородський НУ та іншими) та інститутами НАН України, що ведуть дослідження у цьому напрямі. Обладнання і відпрацьовані в БННЦ сучасні молекулярно-біотехнологічні методики будуть використані для навчання не лише студентів ОНУ, а і молодих учених ВНЗ України та інститутів НАНУ на Літній школі з молекулярної мікробіології і біотехнології, яка цього року буде проходити уже вшосте.
   БННЦ планує під егідою МОН створити базу даних біотехнологічних розробок ВНЗ та НАН України та в межах створеного в ОНУ відділу трансферу технологій просувати їх на ринку України і за кордоном.
   Проведення літніх шкіл є доброю традицією освітнянських та науково-дослідних установ багатьох країн світу. Завдяки літнім школам науковці, що проводять захід, мають змогу передати свій досвід зацікавленій аудиторії, яка набуває нових теоретичних знань та практичних навичок. Літні школи зазвичай присвячені конкретним розділам сучасних досягнень певної наукової галузі. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова з 2006 року проводить Літню школу з молекулярної мікробіології та біотехнології. Захід відбувається завдяки спільним зусиллям науковців кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології, Біотехнологічного науково-навчального центру Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та Інституту мікробіології і вірусології НАНУ імені Д.К. Заболотного за підтримки Товариства мікробіологів України та Спілки біологів і біотехнологів Одеси.
   На сьогодні біотехнологія є одним з напрямків науки, що найбільш стрімко розвиваються. Наукові здобутки дослідників-біотехнологів швидко набувають практичного застосування у багатьох галузях народного господарства. Саме цим пояснюється зацікавленість та відповідний високий конкурс на участь у відвідуванні занять Літньої школи: у 2013 році він склав три кандидати на місце. Літня школа в ОНУ імені І.І. Мечникова була створена саме для того, щоб задовольнити потреби у оволодінні молодих вчених  методами біотехнології, які стають все більш і більш нагальними у сучасній науці.
   Літня школа з молекулярної мікробіології і біотехнології проводиться на протязі трьох тижнів і включає теоретичний (лекційний) курс та цикл практичних занять. До читання лекцій Одеський національний університет імені І.І. Мечникова запрошує відомих фахівців у галузі мікробіології та біотехнології. Так, на Літній школі завдяки люб´язному співробітництву замісника директора Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного, завідувача відділом молекулярної генетики бактеріофагів професора Товкача Ф.І. щорічно проводиться лекційний курс, присвячений основам мінливості бактерій і вірусів. У 2013 році слухачі Літньої школи мали можливість ознайомитися з лекціями почесних гостей, запрошених з Південного біотехнологічного центру в рослинництві НААНУ, м. Одеса (керівник,  акад. НААНУ Сиволап Юрій Михайлович), Державної наукової установи Всеросійський науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології РАСГН, м. Санкт-Петербург (директор, д.б.н., проф., академік РАСГН та НААНУ Тихонович Ігор Анатолійович; заст. директора, д.б.н. Проворов Микола Олександрович; с.н.с. лабораторії селекції і генетики мікроорганізмів к.б.н. Оніщук Ольга Петрівна; зав. лабораторії мікробіологічного моніторингу та біоремедіації ґрунтів к.б.н. Андронов Євген Євгенович; зав. лабораторії ризосферної мікрофлори, д.б.н. Белімов Андрій Олексійович; зав. лабораторії технології мікробних препаратів, к.б.н. Чеботарь Володимир Кузьмич; професор кафедри генетики С.-Петербургского державного університету, д.б.н., Лутова Людмила Олексіївна), Інституту біохімії і фізіології рослин і мікроорганізмів РАН, м. Саратов (п.н.с. д.х.н., проф.  Камнєв Олександр Анатолійович), Казанського інституту біохімії та біофізики РАН (завідувач лабораторії молекулярної біології, к.б.н. Гоголєв Юрій Вікторович). На лекціях слухачі школи знайомилися з найсучаснішими досягненнями у генній інженерії, молекулярній біології та генетиці, мікробіології, біохімії, біоінформатиці.
   До відвідування школи запрошувалися молоді науковці, а також досвідчені спеціалісти. Усього за роки проведення Літньої школи її заняття прослухали близько 200 молодих науковців, викладачів та аспірантів з 25 наукових та навчальних закладів України, а також семи закладів Росії, Білорусії, Німеччини та Румунії.
   Привабливість Літній школі додає можливість опанувати нові методи досліджень на лабораторних заняттях, в які входять як основи роботи з білками, нуклеїновими та жирними кислотами, так і складні практичні прийоми, що дозволяють виділити, розділити та очистити біополімери, а також клонувати фрагменти ДНК, вивчити під час власного досліду основи мінливості мікроорганізмів. Один з розділів біохімічних методів дослідження – рідинну хроматографію, слухачі вивчають на заняттях, що проводяться спільно з представником компанії-виробника  «Біо-Рад» (США) доктором Гюлою Шанаді. 
   Практичні заняття існують і для курсу біоінформатики, під час яких слухачі знайомляться з основами застосуванням кластерного аналізу для біологічних досліджень. У 2013 році лабораторні заняття проводили співробітники ОНУ імені І.І. Мечникова с.н.с., к.б.н. Сергєєва Ж.Ю. (відповідальний секретар Літньої школи), н.с. к.б.н. Крилова К.Д., доц., к.б.н. Ліманська Н.В., с.н.с., к.б.н. Васильєва Н.Ю., асп. Коротаєва Н.В., завідувач лабораторії Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАНУ, к.б.н. Остапчук А.М., асп. Король Н.А. 
   На лабораторних заняттях усі учасники були забезпечені науково-методичною літературою, а лекційні заняття могли відвідувати не тільки слухачі школи, але й усі бажаючі. У вільний час на гостей чекала екскурсійна програма – прогулянки по відомим куточкам міста, якими так славиться Одеса, відвідування Палеонтологічного, Зоологічного та Мінералогічного музеїв Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
   Щорічно школа завершується урочистим закриттям, під час якого керівник Літньої школи, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету професор, д.б.н. В.О. Іваниця та заступник директора ІМВ НАНУ завідувач відділом молекулярної генетики бактеріофагів, д.б.н. Товкач Федір Іванович вручають слухачам посвідчення, що підтверджують їх участь у Літній школі.
   Організатори Літньої школи з молекулярної мікробіології і біотехнології запрошують аспірантів та молодих учених взяти участь у IХ Літній школі, яка відбудеться у травні-червні 2014 року. 

VIII ЛІТНЯ ШКОЛА «МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ»

   З 27 травня по 14 червня 2013 року  на кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова спільно з Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, за підтримки Товариства мікробіологів України імені С.М. Виноградського та Спілки біологів і біотехнологів Одеси проходила VIІІ Літня школа «Молекулярна мікробіологія і біотехнологія».
   Серед слухачів Літньої школи були молоді вчені та аспіранти з університетів та наукових закладів України, Білорусії, Росії з Києва, Чернівців, Сум, Сімферополя, Чернігова, Харкова, Одеси,  Мінська, Санкт-Петербурга, Тюмені і Казані.
   Лекційний курс VIІІ Літньої  школи з молекулярної мікробіології і біотехнології висвітлював питання молекулярної генетики і мікробіології, бактеріальної геноміки, еволюції і специфічності геному, надвидових генетичних систем, молекулярно-генетичних аспектів мікробно-рослинної взаємодії, метагеноміки мікробних угруповань ґрунту,  кластерного аналізу і нумеричної таксономії та ін. Лекції читали: заступник директора ІМВ НАНУ завідувач відділом молекулярної генетики бактеріофагів, д.б.н. Товкач Федір Іванович, акад. НААНУ Сиволап Юрій Михайлович керівник Південного біотехнологічного центру в рослинництві НААНУ, співробітники Державної наукової установи Всеросійський науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології РАСГН, м. Санкт-Петербург: директор, д.б.н., проф., академік РАСГН та НААНУ Тихонович Ігор Анатолійович; заст. директора , д.б.н. Проворов Микола Олександрович; с.н.с. лабораторії селекції і генетики мікроорганізмів к.б.н. Оніщук Ольга Петрівна; зав. лабораторії мікробіологічного моніторингу та біоремедіації ґрунтів к.б.н. Андронов Євген Євгенович; зав. лабораторії ризосферної мікрофлори, д.б.н. Белімов Андрій Олексійович; зав. лабораторії технології мікробних препаратів, к.б.н. Чеботарь Володимир Кузьмич; професор кафедри генетики С.-Петербургского державного університету, д.б.н., Лутова Людмила Олексіївна; провідний науковий співробітник Інституту біохімії і фізіології рослин і мікроорганізмів РАН д.х.н., проф.  Камнєв Олександр Анатолійович, м. Саратов;  завідувач лабораторії молекулярної біології Казанського інституту біохімії та біофізики РАН, к.б.н. Гоголєв Юрій Вікторович.
   Практичні заняття на Літній школі вели наукові співробітники кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології і Біотехнологічного ННЦ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова - с.н.с., к.б.н. Сергєєва Ж.Ю., н.с. к.б.н. Крилова К.Д., доц., к.б.н. Ліманська Н.В., с.н.с., к.б.н. Васильєва Н.Ю., асп. Коротаєва Н.В., Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАНУ - завідувач лабораторії, к.б.н. Остапчук А.М., асп. Король Н.А. та співробітник компанії БіоРад доктор Гюла Шанаді  (Угорщина).
   Впродовж трьох тижнів на практичних заняттях учасники  VIII Літньої  школи опанували сучасні методи рідинної хроматографії, виділення бактеріальної та фагової ДНК і білків, метод полімеразної ланцюгової реакції, рестрикційний аналіз, електрофорез в поліакриламідному та агарозному гелях, методи титрування та препаративного отримання бактеріофагів, здійснювали трансформацію бактерій плазмідною ДНК, ознайомилися з основними методами біоінформатики та ідентифікації мікроорганізмів за спектром жирних кислот з використанням газової хроматографії.
   Під час перерв та у вихідні дні учасники школи відвідали Палеонтологічний, Зоологічний та Мінералогічний музеї Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
   На урочистому закритті учасники VIII Літньої  школи з молекулярної мікробіології і біотехнології отримали посвідчення, які  вручав  керівник Літньої школи, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету професор, д.б.н.  В.О. Іваниця та заступник директора ІМВ НАНУ завідувач відділом молекулярної генетики бактеріофагів, д.б.н. Товкач Федір Іванович.
   Організатори Літньої школи з молекулярної мікробіології і біотехнології запрошують аспірантів та молодих учених взяти участь у IХ Літній школі, яка відбудеться у травні-червні 2014 року! 

ODESA I.I. MECHNIKOV NATIONAL UNIVERSITY

Location:  Faculty of Biology, Shampansky Lane, 2, Odesa, 65058

    Email:  bio.summerschool@onu.edu.ua