Вівторок, лютого 20, 2024

ХІ МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА «МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ»

Розклад
6 - 23 червня 2016 року

Одеса, Шампанський пров. 2, Біологічний факультет,
каф. мікробіології, вірусології та біотехнології

Пн 6 червня

9.00 – 10.00  Реєстрація. Поселення.
10.00 – 10.50  Офіційне відкриття ХІ Міжнародної Літньої школи.
11.00 – 13.00  Лабораторне заняття. Титрування фагів (к.б.н.  Іваниця Т.В.)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts 100)] (к.б.н.  Жумінська Г.І.)

Вт 7 червня

9.00 – 10.50  Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І. «Молекулярна генетика і молекулярна мікробіологія. Сучасні наукові концепції в молекулярній мікробіології. Біологічний метроном. Теорія нейтральної еволюції. Адаптивні мутації. Прокаріотно-еукаріотна дихотомія. Сучасні схеми класифікації прокаріотних і еукаріотних мікроорганізмів і вірусів. Домени життя». «Первинна послідовність геномів. Методи встановлення первинної послідовності – сіквенс. Бактеріальна геноміка. Топологія цілісних бактеріальних геномів. Ортологи і паралоги. Кластери ортологічних генів. Концепція «найменшого генома».
11.00 – 13.00  Лабораторне заняття. Препаративне одержання фагових часток. Метод злитного лізису чутливої культури. (к.б.н.  Іваниця Т.В.)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 16.00  Лабораторне заняття. Трансформація бактеріальних клітин. (к.б.н. Сергєєва Ж.Ю.)
16.00 – 17.00  Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts 100)]. (к.б.н.  Жумінська Г.І.)

Ср 8 червня

9.00 – 10.10  Лекція. Д.б.н, Марченко Михайло Маркович,  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Молекулярні механізми дії есенціальних мікронутрієнтів»
10.20 – 11.30  Лекція.  К.б.н. Ліманська Н.В. «Agrobacterium tumefaciens: унікальний механізм переносу генетичної інформації в геном еукаріотних організмів»
11.40 – 13.30  Лабораторне заняття. Концентрування фагових часток методом ПЕГ-преципітації (процедура Ямамото). ( к.б.н.  Іваниця Т.В.)
13.30 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts 100)]. (к.б.н.  Жумінська Г.І.)

Чт 9 червня

9.00 – 10.10  Лекція. К.б.н.  Гергалова Г.Л. «Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні»,
10.20 – 11.30  Лекція. К.б.н. Галкін М.Б. «Біоплівки. Структура, молекулярні механізми формування та біологічна роль»
11.40 – 13.30  Лабораторне заняття. Виділення плазмід. Електрофорез. (к.б.н. Сергєєва .Ж.Ю.)
13.30 – 14.00  Обід
14.00 – 16.00  Лабораторне заняття. Виділення фагової ДНК. (к.б.н. Крилова К. Д.)
16.00 – 17.00  Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts 100)]. (к.б.н.  Жумінська Г.І.)

Пт 10 червня

9.00 – 10.10  Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І. «Геноміка профагів і острови патогенності. Фагова лізогенна конверсія. Фагові токсини. Концепція «моронів». Острови патогенності і системи секреції ІІІ типу». 
10.20 – 11.30  Лекція. К.б.н. Юрченко О.О. «Використання методу секвенування для вивчення вірусів».
11.40 – 13.30  Лабораторне заняття. Виділення фагової ДНК. (к.б.н. Крилова К. Д.) Рестрикційний аналіз. (к.б.н. Сергєєва .Ж.Ю.)
13.30 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts 100)]. (к.б.н.  Жумінська Г.І.)

Сб 11 та Нд 12 червня
Вихідні дні

Пн 13 червня

9.00 – 10.10  Лекція Jon Bent Kristoffersen (Hellenic Centre for Marine Research,  PhD)
«An introduction to next-generation sequencing. Methods and practical  
application. Sequencing technologies, library preparation, shotgun sequencing, metabarcoding, 16s rRNA,  metagenomics».
10.20 – 11.30 Семінар. М.н.с. Боброва О.Є.  «Метагеномний аналіз. Робота з нуклеотидними послідовностями. Програми біоінформативного аналізу для вивчення біологічної та функціональної різноманітності».
11.40 – 13.30  Лабораторне заняття. Електрофорез фагової ДНК. (к.б.н. Крилова К. Д.)
13.30 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Лабораторне заняття. Температурна індукція лізогена E. coli С600 [P1::Tn9 (Cmсts 100)]. (к.б.н.  Жумінська Г.І.)

Вт 14 червня

9.00 – 10.10  Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І. «Геноміка плазмід. Плазмідні детермінанти патогенності. Вектори на основі плазмід. Молекулярна генетика плазміди  pTi – С58 Agrobacterium tumеfaciens. Трансгенні рослини».
10.20 – 11.30 Лекція. К.б.н. Васильєва Н.Ю. «Поняття нумеричної таксономії. Ієрархічні алгоритми. Використання кластерного аналізу в нумеричній таксономії і філогенії».
11.40 – 13.30  Лабораторне заняття. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Електрофорез продуктів ПЛР. (к.б.н. Ліманська Н.В.)
13.30 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Лабораторне заняття. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Електрофорез продуктів ПЛР. (к.б.н. Ліманська Н.В.)

Ср 15 червня 

9.00 – 10.50 Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І. «Бактеріальні транспозони. ІS-елементи, інтегрони і генетичні касети. Формування множинної антибіотикорезистентності у бактерій. Концепція внутригеномних перебудов – геномний інженерінг». «Дефектні бактеріофаги і бактеріоцини. Роль у міжбактеріальному антагонізмі. Перспективи використання бактеріоцинів – типування бактерій, біоконтроль бактеріальних популяцій і терапія раку».
11.00 – 13.00  Семінар К.б.н. Степанова  Т.Ю. «Інфодень програми Горизонт 2020: Light up your research career. Програми мобільности для молодих вчених».
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Семінар ОНУ зав. лаб. ІТ і ТЗН Афонін С.А. «Віртуальні лабораторії у біологічних дослідженнях».

Чт 16 червня 

9.00 – 10.10  Лекція. Д.б.н. Іваниця В.О. «Сучасний погляд на еволюцію мікроорганізмів».
10.20 – 11.30 Лекція. К.б.н. Васильєва Н.Ю. «Поняття про кластерний аналіз. Методи кластерного аналізу. Алгоритми прямої класифікації. Визначення кластерів. Алгоритми розрахунку кластерного аналізу, які використовуються в біології. Критерії якості класифікації».
11.40 – 13.30  Лабораторне заняття. Електрофорез у поліакриламідному гелі. (к.б.н. Остапчук А.М.)
13.30 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Лабораторне заняття. Розділення білків методом вертикального електрофорезу. (к.б.н. Остапчук А.М.)

Пт 17 червня 

9.00 – 10.30  Лекція.  Д.б.н. Товкач Ф.І. «Автономні генетичні елементи бактерій. Інсерційні послідовності, транспозони, системи рестрикції-модифікації, плазміди, бактеріофаги, острівки і острови патогенності. Ієрархія і мобільність автономних генетичних елементів, Роль  автономних генетичних елементів у формуванні патогенності у бактерій».
10.40 – 13.00 Лабораторне заняття. Методи хроматографічного розділення. Принципи рідинної хроматографії. Сучасне обладнання для хроматографії. Іонообмінна та гель фільтраційна хроматографія.  (к.б.н. Остапчук А.М.)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Лабораторне заняття. Ідентифікація мікроорганізмів за спектром жирних кислот з використанням методу газової хроматографії і системи MIDI Sherlock. (к.б.н. Остапчук А.М.)

Сб 18 та Нд 19 червня
Вихідні дні

Пн 20 червня

9.00 – 10.30  Лекція.  Thomas Haertlé «Harnessing of lactic acid bacteria for the reduction of immunogenicities».
10.40 – 13.00  Лабораторне заняття. Знайомство з основними пакетами програм, які застосовуються у філогенії (програми on-line) (к.б.н. Васильєва Н.Ю.)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Лабораторне заняття. Програма аналізу первинної послідовності і побудова на її основі філограм. (к.б.н. Васильєва Н.Ю.)

Вт 21 червня

9.00 – 13.00  Лабораторне заняття. Застосування кластерного аналізу при побудові родинних зв'язків. (пакет MatLab). (к.б.н. Васильєва Н.Ю.)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Лабораторне заняття. Побудова філограм за допомогою комп'ютерних програм (пакет MatLab) (к.б.н. Васильєва Н.Ю.)

Ср 22 червня

9.00 – 13.00  Лабораторне заняття. Побудова філограм за допомогою комп'ютерних програм Множинне вирівнювання як попередній етап при аналізі родинних зв'язків (пакет MatLab). (к.б.н. Васильєва Н.Ю.)
13.00 – 14.00  Обід
14.00 – 17.00  Лабораторне заняття. Множинне вирівнювання як попередній етап при аналізі родинних зв'язків (пакет MatLab) (к.б.н. Васильєва Н.Ю.)

Чт 23 червня

11.00 – 13.00  Закриття ХI Міжнародної Літньої школи.

Фото літньої школи

ODESA I.I. MECHNIKOV NATIONAL UNIVERSITY

Location:  Faculty of Biology, Shampansky Lane, 2, Odesa, 65058

    Email:  bio.summerschool@onu.edu.ua