Неділя, квітня 14, 2024

VI Літня школа «Молекулярна мікробіологія і біотехнологія»

   З 24 травня по 4 червня 2011 року кафедра мікробіології і вірусології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у черговий раз приймала учасників VI Літньої школи «Молекулярна мікробіологія і біотехнологія». Усього заняття школи відвідували співробітники та молоді науковці 14 наукових закладів з 10 міст України і Росії, серед яких були й аспіранти з Німеччини і Румунії. Серед закладів, які направили своїх співробітників та аспірантів на Літню школу, були представлені Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний фармацевтичний університет (м. Харків), Південний біотехнологічний центр у рослинництві (м. Одеса), Московський державний університет прикладної біотехнології, Інститут мікробіології і імунології імені І.І. Мечникова (м. Харків), Миколаївський національний університет, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника (м. Івано-Франківськ), Ужгородський національний університет, Інститут біології південних морів (філія у м. Одеса), Інститут біології тварин НАНУ України (м. Дрогобич), Херсонський державний університет, Дрогобицький державний педагогічний університет, ННЦ Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова (м. Одеса), Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
   Програма занять привабила як молекулярних біологів – початківців, так і досвідчених спеціалістів, які бажали детальніше ознайомитися з підходами, новими для них у практиці наукових досліджень.
   Лекційні заняття,  присвячені сучасним досягненням молекулярної мікробіології і біотехнології, проводилися доктором біологічних наук, завідувачем відділу молекулярної біології бактеріофагів Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного Товкачем Ф.І.
   На лабораторних заняттях слухачі школи навчалися виділяти ДНК, виявляти генетичні послідовності методом полімеразної ланцюгової реакції, працювати з найсучаснішим обладнанням лабораторій молекулярної мікробіології.
   Навчання основам рідинної хроматографії проводили спільно з представником компанії «Біо-Рад» доктором Гюлою Шанаді (Угорщина), і під його керівництвом слухачі школи знайомилися з хроматографічним обладнанням, навчалися збирати найпростішу хроматографічну систему, проводити розділення білкової суміші.
   У програму лабораторних занять школи входило опановування методами горизонтального агарозного гель-електрофорезу та вертикального електрофорезу у поліакриламідному гелі. Слухачі розділяли продукти полімеразної ланцюгової реакції та рестрикції, визначали розмір виділених бактеріальних плазмід. У денатуруючому поліакриламідному гелі учасники школи розділяли білки. Лабораторні заняття проводилися кандидатами біологічних наук, доцентами ОНУ імені І.І. Мечникова Іваницею Т.В., Сергєєвою Ж.Ю., Ліманською Н.В. та кандидатом біологічних наук, завідувачем лабораторії Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного Остапчуком А.М.
   На заняттях з біоінформатики слухачі мали нагоду ознайомитися із застосуванням кластерного аналізу для біологічних досліджень, будуванням дендрограм, методам вивчення нуклеотидних та амінокислотних послідовностей. Для новачків у біоінформатиці цікавим було відвідування та навчання роботи із сайтами, що містять дані щодо розшифрованих послідовностей ДНК та амінокислот білків різноманітних організмів. Лекції і лабораторні заняття з біоінформатики проводилися кандидатом біологічних наук, доцентом ОНУ імені І.І. Мечникова Васильєвою Н.Ю.
   Особливу увагу на заняттях школи було приділено автономним генетичним елементам бактерій – бактеріофагам, плазмідам і транспозонам. Так, слухачі навчалися концентруванню фагових часток, індукції лізогенних фагів, трансдукції транспозону Tn9 бактеріофагом Р1 у клітини Erwinia carotovora.
    Учасники школи були забезпечені друкованими посібниками, в яких наводився опис основних засад лабораторного практикуму з молекулярної мікробіології, біотехнології та біоінформатики.

ODESA I.I. MECHNIKOV NATIONAL UNIVERSITY

Location:  Faculty of Biology, Shampansky Lane, 2, Odesa, 65058

    Email:  bio.summerschool@onu.edu.ua